Bản in bị sọc một đường khoản giữa trang giấy.

Bản in bị sọc một đường khoản giữa trang giấy.

Có thể do hết mực, nhưng có một vài trường hợp không phải do hết mực mà do hộp mực bị nghiêng nên mực bị đẩy sang một bên. Để kiểm chứng là do hết mực hay không, Khách hàng nên lấy hộp mực ra và lắc đều, sau đó bỏ vào in test. Nếu tình trạng vẫn như cũ thì chắc chắn hộp mực của Quý khách đã hết mực.

 Bản in bị sọc một đường khoản giữa trang giấy.

Bản in bị sọc một đường khoản giữa trang giấy